مباحثی از ریاضی

در این وبلاگ مطالب ریاضی ونمونه سوالات ریاضی ارائه می شود

تعداد واحد و ساعات دروس رشته‌های دوره پیش‌دانشگاهی سالی‌واحدی

تعداد واحد و ساعات دروس رشته‌های دوره پیش‌دانشگاهی سالی‌واحدی

 با عنایت به تغییر دوره پیش‌دانشگاهی از شیوه نیم‌سالی واحدی به سالی واحدی، عناوین دروس رشته‌های مختلف این دوره به شیوه سالی واحدی به تفکیک رشته، تعداد واحد و ساعت درسی در قالب یک جدول ارائه شده است.

عناوين دروس رشته‌هاي دوره پيش‌دانشگاهي شيوه سالي واحدي

                           رشته علوم رياضي                                                                                                                                   رشته علوم تجربي

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

معارف اسلامي 1 و 2

2

2

معارف اسلامي 1 و 2

2

2

زبان فارسي 1 و 2

2

2

زبان فارسي 1 و 2

2

2

زبان خارجه 1 و 2

4

4

زبان خارجه 1 و 2

4

4

فيزيك 1 و 2

4

4

فيزيك 1 و 2

3

3

شيمي 1 و 2

4

4

شيمي 1 و 2

4

4

حساب ديفرانسيل و انتگرال 1 و 2

4

4

رياضي عمومي 1 و 2

3

3

هندسه تحليلي و جبر خطي

2

2

زيست شناسي 1 و 2

4

4

رياضيات گسسته

2

2

علوم زمين 1 و 2

2

2

جمع

24

24

جمع

24

24

                           رشته علوم انساني                                                                                                                                   رشته علوم و معارف اسلامي

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

معارف اسلامي 1 و 2

2

2

اخلاق 1 و 2

2

2

زبان فارسي 1 و 2

2

2

اصول عقايد 1 و 2

3

3

زبان خارجه 1 و 2

4

4

زبان فارسي 1 و 2

2

2

ادبيات فارسي 1 و 2

3

3

زبان خارجه 1 و 2

4

4

عربي 1 و 2

3

3

ادبيات عرب 1 و 2

5

5

تاريخ

2

2

منطق صوري

2

2

جغرافيا

2

2

فلسفه  

2

2

علوم اجتماعي

2

2

اصول فقه

2

2

فلسفه

2

2

فقه

2

2

رياضي پايه 1 و 2

2

2

 

 

 

جمع

24

24

جمع

24

24

رشته  هنر                                                                                                                             

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

معارف اسلامي 1 و 2

2

2

زبان فارسي 1 و 2

2

2

زبان خارجه 1 و 2

4

4

آشنايي با رشته‌هاي مختلف هنري

2

2

هنر و ادب فارسي

2

2

سيرهنر در تاريخ 1 و2

4

4

كارگاه هنر 1و2

4

6

انسان، فضا، طراحي

2

3

آشنايي با ميراث هنري فرهنگي ايران

2

2

جمع

24

27

                                                             

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم شهریور ۱۳۹۰ساعت 10:52 AM  توسط جهانشاهی، دبیر ریاضی مجتمع چمران بیروت  |